MyRouteApp omzetten naar een Routetabel

Maak van je route in MyRouteApp een overzichtelijk routetabel.

HTML input

Door de sourcecode van de pagina van je route in MyRouteApp te kopieren naar onderstaand formulier, kan de tool de benodigde informatie. Doe dit alsvolgt:
Compacte tabel:Codering van routepunten

Door de namen van de routepunten wat extra informatie mee te geven, kan je deze meenemen in de tabel en worden de berekeningen m.b.t. tijd en afstand automatisch uitgevoerd.

Prefixes (start een routepunt met deze codering, max 1 code per routepunt)
POI: Point Of Interest (plus optioneel de tijd van de activiteit tussen haakjes: (1:00h))
PTS: Place To Stay
ALT: Alternatieve route (plus optioneel de extra tijd van route tussen haakjes: (1:00h))

Routepunten skippen
Altijd handig om 'escapes' in te bouwen in de route voor als het even tegen zit. Soms is dat 1 en soms zijn dan meerdere routepunten.
Voeg achteraan een routepunt tussen brackets de tijd die gewonnen kan worden [1:00] en optioneel het aantal routepunten toe ('3p' voor 3 routepunten: [3p 1:25]). Zonder p gaat de tool uit van 1 routepunt.
De gewonnen tijd is helaas wel iets wat niet te berekenen is: Schrijf de totaaltijd op van MRA, delete de routepunt(en) die je wilt afsnijden, trek de totaaltijd af van de vorige totaaltijd en je hebt je tijdwinst.
Herstel vervolgens je routepunten (control-z) en pas de tekst van het eerste routepunt aan met de bovengenoemde codering en tijd.

Tankstation
Noem een roetepunt 'Tankstation' of voeg '(Tankstation)' toe aan je routepunt en hij wordt herkend als tankstation.

Activiteit / Alternatieve route
Tijd van een eventuele activiteit (bijvoorbeeld een wandeling) of de extra tijd van een alternatieve route tussen haakjes (2:30h) achteraan een routepunt (incl. de 'h' voor het haakje).

Uitgebreide voorbeeld route

Voorbeelden van routepunten

POI Super Wood Forrest (1:30h)
PTS Auckland
Tankstation
PTS Auckland (Tankstation)
POI Super Wood Forrest (1:30h) [0:30]
POI Super Wood Forrest (1:30h) [3p 0:30]
POI Super Wood Forrest (Tankstation) (1:30h) [3p 0:30]
ALT Castlepoint loop (2:45h)

Errors en waarschuwingen

Let op: MyRouteApp werkt met zogenaamde 'in page updates' (Ajax), hierdoor zitten niet alle wijzigingen die je maakt aan de routepunten direct in de sourcode. Even de routepagina refreshen (F5) lost dit op.
Hetzelfde geldt ook voor de optie 'view source' i.p.v. 'inspect'. Bij 'view source' zal je '<div id="waypointscontainer">' nl. leeg zijn.